Praktijk Dharmony

100% Geborgenheid is 100% Dharmony

De Algemene voorwaarden die praktijk Dharmony hanteert

  • Algemene voorwaarden praktijk Dharmony 

DE ALGEMENE VOORWAARDEN BABY- en KINDERMASSAGE CURSUSSEN:

-  Je schrijft je in voor een cursus babymassage van praktijk Dharmony door de inschrijfformulieren die via de email in te vullen. Door het versturen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden van praktijk Dharmony . Na het inschrijven ontvang je per email exacte informatie en  een factuur met betalingsgegevens. Prijzen zijn incl. BTW. Betaling vindt plaats per bank/giro o.v.v. het factuurnummer. Je definitieve inschrijving voor een cursus volgt na ontvangst van het cursusgeld door praktijk Dharmony. Je ontvangt hiervan een bevestiging via e-mail. Wanneer het cursusgeld niet voorafgaand aan de cursus door praktijk Dharmony is ontvangen, kan praktijk Dharmony je deelname aan de cursus weigeren.

-  Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. Het cursusgeld zal dan per omgaande teruggeboekt worden.

-  Ontbinding van je inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de cursus. Het betaalde cursusgeld zal dan binnen 14 dagen op je rekening worden teruggestort onder inhouding van 20% van het cursusgeld voor gemaakte kosten.

-  Annulering van deelname aan een cursus door overmacht is mogelijk mits dit aangetoond kan worden. In overleg kun je aan een nieuwe cursus meedoen, mits er voldoende plaats is. Het betaalde cursusgeld geldt als inschrijving voor de nieuwe datum.

-  Wanneer je een cursusdag niet aanwezig kunt zijn, kun je dit via e-mail of telefoon doorgeven. Dit het liefst 24 uur voor de les. Terugbetaling van het cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van gemiste lessen is ook niet mogelijk. Wel kan praktijk Dharmony je voorafgaand aan de volgende les kort bijpraten over de les die je gemist hebt.

-  Indien blijkt dat het ten behoeve van je kind niet verstandig is de cursus voort te zetten, kunnen we kijken naar de mogelijkheden. In sommige gevallen kan een groepsles bijvoorbeeld tegen bijbetaling omgezet worden in privé- lessen. Terugbetaling van het cursusgeld is in principe niet mogelijk.

-  Mocht een cursus door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft de praktijk Dharmony het recht een andere datum vast te stellen. Mocht je hier niet aan deel kunnen nemen, dan heb je het recht op terugbetaling van het cursusgeld.

-   Bij ziekte of uitval van de docente voor een cursusdag zal praktijk Dharmony je zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Praktijk Dharmony  zal dan zo spoedig mogelijk met alternatieve datums komen. In geval van ziekte of uitval van de docente zal het betaalde cursusgeld dan binnen 14 dagen op je rekening worden teruggestort onder inhouding van 20% van het cursusgeld voor gemaakte kosten.

-  Bij opgave van bepaalde medische condities kan praktijk Dharmony  besluiten een ouder en kind niet toestaan voor deelname aan een cursus. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tot gevolgen hebben dat de praktijk, ouder en kind verdere deelname aan de cursus ontzegt. Het betaalde cursusgeld dan binnen 14 dagen op je rekening worden teruggestort onder inhouding van 20% van het cursusgeld voor gemaakte kosten.

-  Praktijk Dharmony is niet aansprakelijk voor eventueel schade/letsel aan personen en/of eigendommen. Evenmin is de praktijk aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke eigendommen tijdens de cursus.

- Je persoonlijke en medische gegevens en die van je kind worden nooit aan derden verstrekt.

-  Praktijk Dharmony kan na jouw toestemming, beeld en/of geluidsopnamen maken tijdens een cursus en deze gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Het maken van beeld en/of geluidsopnamen tijdens een cursus door een cursist is alleen mogelijk na toestemming van docent en de andere cursisten.

-  Praktijk Dharmony heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma van een cursus van praktijk en de tarieven aan te passen.

DE ALGEMENE VOORWAARDEN voor KRAAM SPECIAL en GROOTOUDER SPECIAL:

-         De Cadeaubonnen zijn alleen inwisselbaar voor de cursussen.

-         Een actie is alleen geldig voor de aangegeven dienst die op de cadeaubon genoteerd staat.

-         De cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

-         Een bestelde cadeaubon kan niet meer geannuleerd worden.

-         De geldigheid van de cadeaubon is geldig op afgesproken datum en tijd.

-         De cadeaubonnen zijn persoonsgebonden.